Bostadskostnaden lägst i Älvdalen

Hyrorna i Dalarna har under det här året gått upp med 2,3 procent och det är mindre än i landet som helhet. Det framgår av en sammanställning som Hyresgästföreningen gjort.
Älvdalen är den kommun i länet där hyrorna är lägst sett till hushållens disponibla inkomst. I Älvdalen går 24 procent av den disponibla inkomsten till hyran. I Falun däremot utgör hyran drygt 28 procent av den inkomsten.