Personalkonflikt skakar faluskola

En konflikt mellan lärare och rektor skakar Västra skolan i Falun. Rektorn Leif Andersson känner sig trakasserad av en grupp lärare som anser att rektorn är inkompetent. Och nu hotas en lärare med en skriftlig varning, vilket väckt mycket kraftiga protester bland andra lärare.
Skolchefen Svante Hanses säger till Dalanytt att den här konflikten har pågått i flera år under flera olika rektorer. De senaste två åren har Västra skolan haft sex olika rektorer.