Myggbekämpningen runt Dalälven utökas

Den biologiska myggbekämpningen runt Dalälven kommer att utökas till nästa sommar. Totalt ansöker projektledningen om nio miljoner kronor för nästa års besprutning. Området som ska besprutas kommer att utökas.
Projektet Biologisk myggkontroll drar nu igång planeringen inför de kommande årens besprutning av stickmyggslarver i nedre Dalälvsområdet. Nu kan man också luta sig mot den utredning om den framtida myggbekämpningen som Mats Svegfors, landshövdingen i Västmanland, gjort på regeringens uppdrag. Han föreslår ett program fram till och med 2008. Under den tiden ska man fortsätta forska kring bekämpningens miljöeffekter, utveckla bekämpningsmetoderna och dra lärdom av den bekämpning som nu pågått under några år främst i Gysinge och Österfärnebo-trakten. Som en garant för att bekämpningsprogramet ska överleva under de kommande åren föreslår Mats Svegfors att staten skall gå in med fem miljoner kronor årligen. Pengar som ska tas ur de tre berörda länsstyrelsenas regionala medel, alltså länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg. Och i årets budgetproposition påpekas att det är en framkomlig väg sett med statliga ögon. Knappt nio miljoner kostar insatserna nästa år för att sedan öka till 9,4 miljoner de kommande åren. Då blir det länsstyrelserna i Västmanland, Dalarna och Gävleborg som tillsammans ska bidra med fem miljoner kronor. Sen ser man helst att landstingen i Västmanland, Dalarna, Gävleborg och Uppland också ska bidra med medel. Även flera kommuner längs Dalälvssträckningen bidrar med pengar till myggbekämpningsprogrammet.