Ännu inga beslut om vindkraft på Eksjöberget

Närmare en miljon kronor har hittills satsats för att få igång en vindkraftproduktion på Eksjöberget i Idre. Men fortfarande finns inga konkreta beslut på att börja bygga. Först måste miljödomstolen säga sitt. Ett problem för vindkraftintressenterna är att Eksjöberget anses så skyddsvärt att Länsstyrelsen vill ha det som Natura 2000-område.
- Alla sådana här projekt tar ungefär tio gånger så lång tid som man förväntar sig. Det är många som ska vara med och bestämma, och det räcker med att en tjänsteman på länsstyrelsen inte tycker att det är ett bra förslag så kan ett beslut förskjutas långt in i framtiden, säger Östen Nihlén på MIT-Energi. Nästa år, när miljödomstolen kommer med sitt beslut under våren, så tas beslut om projektet ska fortsätta eller inte. - Säger de nej kommer vi inte att överklaga. Men vi har andra områden i Idretrakten som är intressanta för oss. Vi har några platser, bland annat nere vid Tännäsvägen som är intressant. Vindkraftverk syns mer där, men det rör sig om mindre projekt än på Eksjöberget.