Dålig tillgänglighet men vården är bra visar enkät

Dålig tillgänglighet på telefon och långa kötider är fortfarande det som väcker främst missnöje inom sjukvården i Dalarna. Det visar den årliga undersökning som landstinget gör bland. Drygt 8 000 personer i åldern 20 till 64 år har medverkat i enkäten.
Undersökningen visar också att de flesta anser att det i allmänhet fungerar bra när man till slut får träffa vårdpersonal. Negativa tendenser i årets undersökning är att patienterna mer och mer upplever brist på tid och brist på lyssnande i sina kontakter med läkarna.