Många åsikter om Leksands kulturarbete

Var finns samtiden och framtiden i Leksands kulturpolitik? Det undrar flera av de som lämnat in synpunkter på hur Leksand planerar att jobba med kulturen i framtiden. Många anser att det kulturpolitiska handlingsprogrammet handlar för mycket om hembygdsgårdar, kulturmiljövård och arkivarbete. Och Olle Bergfors, ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Leksand, säger att man har tagit till sig av åsikterna.
- Flera av de som har svarat har påpekat att man måste ta till sig dels ungdomars krav på kultur och dels de strömningar som kommer med folk som flyttar till Leksand från övriga Sverige och utomlands, säger Olle Bergfors (c), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Leksand. Många av remissvaren som har kommit in till Kultur- och fritidsförvaltningen är kritiska mot att Leksands nya kulturpolitiska handlingsprogram handlar så mycket om att bevara de gamla tradionerna. Men det påpekas också att det är viktigt att det händer saker även utanför Noret i centrala Leksand. I november ska Kommunfullmäktige besluta om handlingsprogrammet ska antas. Och i förslaget till fullmäktige har man tagit hänsyn till åsikterna om att ungdomdens krav på kultur måste tillgodoses och att man ska ta till vara de nya influenser som kommer in i Leksand utifrån. - Men de kommunanställda kan inte göra allt. Det gäller att föreningar och andra intresserade engagerar sig för att utveckla kulturutbudet, säger Olle Bergfors.