Pedagogiska luncher kan få eleverna att äta bättre

Det är stora skillnader mellan skolorna i länet när det gäller om lärararna äter tillsammans med eleverna eller inte. Det visar en ny undersökning som gjorts på uppdrag av Skolmatens vänner.
Annichen Kringstad, projektledare från Skolmatens vänner, tycker att det synd att inte fler kommuner satsar på det som kallas pedagogiska luncher eftersom lärarnas närvaro kan få fler elever att äta en bra lunch.
Undersökningen av skolluncherna i länet visar att i Dalarna äter relativt många lärare tillsammans med barnen på låg och mellanstadieskolor. Däremot är det ovanligare på högstadiet något som skulle kunna lösas om lärarna slapp betala för lunchen om dom åt tillsammans med eleverna, säger Annichen Kringstad.