Kooperativ alternativ till kommunens äldrevård

I Älvdalen hålls idag en konferens om kooperativ som ett alternativ till kommunala och privata äldreboenden. Ett av landets äldsta sådana kooperativ finns i Siknäs utanför Mora. Gullogården drivs som ett personalkooperativ sedan tio år.
En sak som tydligt skiljer Gullogården från andra äldreboenden är att det inte finns någon chef eller föreståndare. - Vi har ett gemensamt ansvar. Ibland kan det vara tråkigt att inte ha någon chef att skylla på, men vi får komma överens och diskutera och det har hittills gått ganska bra, berättar Majvor Hellström-Mases, en av kooperativets medlemmar. De anställda gillar också den chefslösa modellen, eftersom det egna inflytandet ökar. - Det är mycket bättre. Då får man vara med. Här försöker man göra så att alla tycker att det är okej, säger Ingela Persson, som är anställd av personalkooperativet Gullogården.