Sopstrid till tingsrätten

Falu kommun har stämt Ödeshögsverken på 3,8 miljoner kronor plus ränta. Å nu har Ödeshögsverken i sin tur stämt Falu kommun. Tvisten gäller den sopsorteringsanläggning som Ödeshögsverken levererade till Falun för 8 år sen.
1995 levererades Ödeshögsverken en optisk sopsorteringsanläggning till Falun. Anläggningen ska känna av vilken färg det är på soppåsarna, och själv sortera dom olika färgerna. Det är i alla fall meningen, men enligt Falu kommun har det här aldrig fungerat som det ska. I omgångar har kommuen försökt justera och bygga om anläggningen, och genom åren har åtskilliga förhandlingar förts mellan kommunen och leverantören. Men Ödeshögsverken menar att dom inte kan ta ansvar för fel som uppkommit genom att beställaren modifierat utrustningen. Nu drar alltså Falu kommun tvisten inför domstol, och kräver 3,8 miljoner kronor plus ränta. Ödeshögsverken bestrider kravet, och stämmer i sin tur Falu kommun på 71.500 kronor som kommunen inte har betalat. Tvisten ska avgöras i Motala tingsrätt i december.