Kritik mot besparingar i Borlänge

Idag ska Kommunstyrelsen i Borlänge ta ställninig till förslaget om hur 60 miljoner kronor ska sparas under tre år.
En av åtgärderna är att dra ner på fritidsverksamheten för 10-12-åringar och då ska ett 20-tal fritidspedagoger sägas upp. Krister Ehrnberg är fritidspedagog på Kvarnsvedens skola. -Vi har drabbats av besparingar tidigare och det känns lite uppgivet att vi drabbas nu igen, säger han. Han konstaterar att personalen har fått mycket litet information om besparingsplanerna. 7 miljoner kronor räknar Borlänge kommun kunna spara in genom att skära ner på skolbarnomsorgen för barn mellan tio och tolv år. Mariann Nordlöf, som är orförande för Barn- och skolnämnden, säger att fritidshemmen kommer att ersättas av enklare former av tillsyn och att ett 20-tal fritidspedagoger ska sägas upp. Det är fler som tycker att informationen kring besparingarna har varit dålig. Lärarförbundet och en rad andra facklinga organisationer kräver nu att det tas fram en konsekvensanalys som beskriver hur besparingarna kan påverka arbetsmiljön. Och samma krav kommer från Leif Lindström, vänsterpartiets oppositionsföreträdare i Borlänge kommun. -Jag kommer att kräva återremiss vid kommunstyrelsesammanträdet idag, säger han. Jag efterlyser ett bättre underlag för besparingsförslagen.