Hedegården i By kan bli kooperativ

Avesta kommun undersöker just nu möjligheterna att låta ett av kommunens äldreboenden övergå i en alternativ driftsform. Det handlar om Hedegården i By, som skulle kunna drivas som ett kooperativ.
- Vi är beredda att prova andra driftsformer inom kommunens olika verksamhetsområden, säger Gunilla Berglund, ordförande i omsorgsstyrelsen i Avesta. Äldreomsorgens chef ska nu fråga nu den befintliga personalen om det finns något intresse bland dem för att ta över Hedegården i kooperativ form. Men även andra intresserade skulle kunna få ta över. Om ingen vill ta över finns risken att Hedegården helt enkelt läggs ned.