Inget beslut om besparingar i Borlänge

Det stora sparförslag på 60 miljoner kronor som kommunstyrelsen i Borlänge skulle ha tagit beslut om idag har skjutits upp.
Ärendet utgick på kommunstyrelsens sammanträde idag. Majoriteten menar att man måste föra ytterligare förhandlingar med de fackliga företrädarna innan ett beslut kan tas. Men redan den 30:e oktober finns sparförslaget på kommunstyrelsens dagordning för beslut igen.