Oppositionen nöjd med Skoglunds avgång.

Oppositionspolitikerna i Borlänge är nöjda med att den socialdemokratiske borlängepolitikern Lars-Erik Skoglund med omedelbar verkan lämnar sina politiska uppdrag i kommunen. Det gäller hans poster som ledamot i kommunfullmäktige, vice ordförande i kommunstyrelsen, ordförande i omsorgsnämnden och ordförande i kommunala handikapprådet och pensionärsrådet. Den politiska oppositionen i Borlänge har redan tidigare krävt hans avgång och är nu nöjda med beslutet.
- Det här visar att man inte sopar en massa under mattan, utan att man vågar ta tag i det, säger kristdemokraten Lars Gillsberg. -Jag tycker det är bra för den politiska trovärdigheten i kommunen säger Vänsterpartiets Lars Lindström. Stig Persson, Sveriges Pensionärers Intesseparti, pekar på att många äldre socialdemokrater tycker att Lars-Erik Skoglund gjort goda insatser för vården. - Men det betyder inte att man får handskas med pengar på det här sättet, säger Stig Persson