Fortsatt kris för Dalarnas Hus

Föreningen Dalarnas Hus i Stockholm har nu så dålig likviditet att man inte kan påvisa långsiktig ekonomisk betalningsförmåga. Föreningen kan därför inte få ut det stöd som redan beslutats av länsstyrelsen. Föreningen har har nu kallat till en extrastämma i Borlänge i november. Då ska två förslag presenteras, dels en fortsättning av verksamheten enligt en affärsplan som utarbetats under sommaren, dels en avveckling under ordnade former. Ett tredje alternativ är konkurs.