Folkmusik till folket

Nu ska Dalarnas folkmusikaliska skatter bli mer lättillgängliga för både forskare, folkmusiker och den intresserade allmänheten. Under en två dagar långa konferens ska deltagarna diskutera hur folkmusiken i arkiven och på muséerna ska nå fler genom ett förbättrat samarbete. Konferensen startar idag i Folkmusikens hus i Rättvik i samarbete med Svenskt visarkiv.
Det handlar om mycket mer än musiken som sådan som ska dokumenteras och göras tillgängligt för stora grupper, till exempel intervjuer med gamla människor som kan mycket om och kring folkmusiken, historiken bakom musiken, intrumentbyggare, teknik, personliga intryck och mycket annat, som sammantaget bildar en rik kulturell folkmusikalisk skatt. Per Gudmundsson är verksamhetsledare på Folkmusikens hus i Rättvik och aktiv som folkmusiker. Han säger att det finns massor av kunnande som kan komma många tillgodo.