Norns bruk blir byggnadsminne

I början av november förväntas Länsstyrelsens styrelse besluta att Norns Bruk utanför Hedemora ska förklaras som byggnadsminne.
Norns Bruk är ett ensligt beläget före detta järnbruk mellan Hedemora och Söderbärke. Bebyggelsen omfattar bland annat hytta, hammarsmedja, herrgård, kyrka, och arbetarbostäder. Bruket anlades 1628 av två finnar och verksamheten där pågick fram till 1916 då det isolerade läget och dom dåliga kommunikerna gjorde att bruket måste läggas ned. Under 1800-talet var Norns Bruk Hedemora sockens största industri med 270 anställda. Under senare delen av 1900-talet har brukets varit i Stora Kopparbergs ägo, men numera ägs det av en privatperson. Enligt länsstyrelsens kulturmiljöenhet är Norns bruk ovanligt välbevarat. Helhetsmiljön är komplett och Norns bruk sägs ge en god bild av villkoren för produktion och boende vid ett järnbruk under 1700- och 1800-talen. Frågan om en byggnadsminnesförklaring väcktes 1986 av förre riksdagsdagsmannen Eric Carlsson från Vikmanshyttan. Och nu - 17 år senare - tycks alltså bruket få ett lagstadstad skydd för framtiden. Samråd i frågan har skett med Riksantikvarieämbetet, Hedemora kommun, Stora Enso och fastighetsägaren. Den 3 november ska länsstyrelsens styrelse ta beslutet.