Patrik Forslund

Grova brott ska inte preskriberas

Slopa preskriptionstiden för grova brott. Det föreslår moderaten Patrik Forslund från Mora i en riksdagsmotion.

Forskning och teknisk utveckling har lett till att möjligheterna att lösa brott i dag är avsevärt större, än när man lagstiftade kring preskriptionstider, säger Patrik Forslund.

Det är viktigt att människor ska känna sig trygga i att de som begår brott straffas, oavsett om det dröjer ett år eller fyrtio år innan de hittas, menar Patrik Forslund.

dalanytt@sr.se