Strid kring ölglas och ung pojke

En bild på ett ölglas och en ung pojke vållar strid i Siljanstrakten . Ett bolag som har en restaurang där, anmäler en alkohlhandläggare i kommunen för Justitieombudsmannen JO.

Enligt bolaget har en utredning om alkoholtillståndet satts i gång och handläggaren har då utgått från en vimmelbild på nätet, med en minderårig pojke sittande med ett ölglas framför sig.

Bolaget hävdar att pojken aldrig serverats öl utan att glaset tillhörde pappan.

Enligt bolaget handlar det hela om oseriös myndighetsutövning.

dalanytt@sr.se