Hjärt-Lungfonden berömmer

Verksamhet i Dalarna räddar liv

14 av 15 kommuner i Dalarna har livräddande avtal, så kallade IVPA-avtal. IVPA står för I väntan på ambulans. Nu framhåller Hjärt-Lungfonden Dalarna, som ett föredöme i landet när det gäller sådan verksamhet.

IVPA, står alltså för I Väntan På Ambulans. Verksamheten innebär att kommun och landsting har ett avtal om att räddningstjänsten ska rycka ut på sjukvårdslarm, när SOS Alarm gör bedömningen att det tar lång tid för ambulans att nå fram.

Vid till exemper plötsligt hjärtstopp är insatser under de första minterna avgörande, för att rädda liv. Man räknar med att risken att då ökar med tio procent för varje minut som går, om ingen vidtar någon åtgärd.

– Genom en sådan här samverkan mellan ambulans och räddningstjänst kan insatstiderna förkortas och liv räddas, enligt Hjärt Lungfonden

I landet som helhet saknar cirka en tredjedel av kommunerna fortfarande IVPA-avtal. Men i Dalarna har alltså 14 av 15 kommuner sådana avtal. Det är bara Mora, som inte har det. Räddningstjänsten där säger sig dock vara beredd att teckna avtal om landstinget går med på det.

Staffan Josephson, som är generalsekretare på Hjärt-Lungdfonden, säger i ett pressmeddelande  att det är väldigt glädjande att 14 av länets kommuner har tecknat sådana här avtal. Han hoppas nu att fler kommuner i landet följer Dalarnas exempel.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se