Kostchefer befarar

Mindre med pengar till skolmaten

Fem av tio kostchefer i Dalarna befarar att de får minskad budget för måltider i skola och förskola under nästa år. Fyra av kostcheferna uppger dessutom, att de ekonomiska förutsättningarna har försämrats redan det här året.

Det här visar en undersökning som Mjölkfrämjandet gjort.

Samtliga kostchefer i de undersökta kommunerna säger att det inte är sannolikt att mjöllkfria dagar kommer att införas i deras kommuner.