Forskningsprojekt

Varför är det så få öringar i Siljan?

Under många år har fiskarna runt Siljan varit missnöjda med tillgången på öring i sjön och nu ska forskaren Tomas Axenrot försöka reda ut orsakerna. Under tre nätter har han åkt kors och tvärs över Siljan för att ta reda på om öringen har tillräckligt med mat.

- Siklöja och nors är bytesfiskar för öringen och om det blir brist på de arterna så kan det vara en förklaring till att det inte finns så mycket öring i sjön, säger forskaren Tomas Axenrot från Fiskeriverkets Sötvattenlaboratorium i Stockholm.

Enligt en gammal vattendom ska Dalälvens regleringsföretag plantera ut öring för att kompensera för det förstörda fisket när sjön reglerades. Men de som fiskar i sjön anser att återfångsterna inte är så stora som utlovats och nu håller forskarna på att undersöka orsakerna

- En förklaring skulle kunna vara att det är dålig kvalité på de öringar som planteras ut, säger Tomas Axenrot.

En annan förklaring är att sjöns näringsstatus förändrats och påverkar tillgången på öring. Vattenreningsverket och mindre gödning av åkrar kan ha medfört att det bildas mindre växtplankton. Det skulle kunna resultera i brist på mat för öringen, eftersom växtplankton äts av djurplankton, som äts av nors och siklöja, vilka i sin tur blir mat åt öringen.

Under tre nätter har Tomas Axenrot finkammat Siljan med ekolod och provtrålning. Hans preliminära besked är att i jämförelse med andra sjöar finns rätt gott om nors och siklöja i sjön.

- Men det är oklart hur många öringar det räcker till, säger Tomas Axenrot.

I slutet av året väntas en detaljerad rapport om vad undersökningen av Siljan gett för resultat.

Agneta Iderot
agneta.iderot@sr.se