ORSA

Bidragskostnad måste halveras

Orsa är en av de kommuner i landet där utbetalningarna av socialbidrag har stigit mest under 2009. Kommunledningen vill nu sätta stopp för det här och har satt som mål att halvera utbetalningarna under nästa år.

Hans Sternbro är socialdemokratisk ordförande i socialnämnden och han säger att under 2009 har kostnaderna för försörjningsstödet varit över 500 000 kronor i månaden.

- Om man halverar detta så blir det ungefär som dom gamla nivåerna, säger Hans Sternbro.

Han säger att de har skickat frågan till kommunstyrelsen som bland annat undersökt hur arbetsmarknaden och sysselsättningsåtgärderna fungerar i Orsa.

- Fortsättningen har blivit att en konsult har kommit in och ett åtgärdsprogram, en handlingsplan ska redovisas, säger Hans Sternbro.

Nivåerna på försörjningsstödet ska inte sänkas utan Hans Sternbro säger att det handlar om att hjälpa människor till aktivitet istället för passivitet.

Han säger att lågkonjunkturen har slagit hårt mot små kommuner i glesbygden.

Vi hörde Hans Sternbro, socialdemokratisk ordförande i socialnämnden i Orsa.

Matilda Eriksson Rehnberg
matilda.eriksson.rehnberg@sr.se