Hjärt- och Lungfonden:

Hjärtinfarkt en klassfråga

Lågutbildade personer i Dalarna riskerar att få en hjärtinfarkt i betydligt större utsträckningen än de med längre utbildning.

Enligt Hjärt- och Lungfondens hjärtinfarktindex är risken att få en hjärtinfarkt en klassfråga i Dalarna.

Personer med kort utbildning har betydligt sämre förutsättningar för en god hjärthälsa än personer med eftergymnasial utbildning.

Speciellt stor är skillnaden mellan låg- och högutbildade kvinnor.

Vid utvärderingen har det tagits hänsyn till tre riskfaktorer för hjärtinfarkt:

  1. Brist på fysisk aktivitet
  2. Lågt intag av frukt och grönt
  3. Rökvanor.

Varje år drabbas 1300 personer i Dalarna av hjärtinfarkt och 400 dör av sjukdomen.

dalanytt@sr.se