Länsstyrelsen

Miljoner till landsbyggdsservice

Länsstyrelsen Dalarna får ett par miljoner från Jordbruksverket som ska satsas på servicen på landsbygden.

Jordbruksverket ger Länsstyrelsen Dalarna 2,4 miljoner kronor i stöd till projektet Hållbara servicelösningar på landsbygden. 

Projektet går ut på att stödja lokalt arbete med att bygga och driva olika varianter av medelstora och mindre serviceanläggningar.