skridskoåkning

Ispris till Runn-is

Organisationen Runn-is från Falun-Borlänge har tilldelats årets Isglädjepris av Östhammars skrinnare.

Isglädjepriset delas ut varje år till personer eller någon organisation som aktivt arbetar för att sprida isglädje.

Runn-is fick priset för ett mångårigt och målmedvetet strävande att tillgängliggöra skridskoåkning på Runn och för organisationens arbete för att sprida isglädje i Falun-Borlänge.