200 dömda till ungdomstjänst

De senaste tre åren har 200 ungdomar i Dalarna dömts till ungdomstjänst, det vill säga oavlönat arbete. Efter en lagändring 2007 måste alla kommuner kunna erbjuda det. Det är ett nytt straff som ännu inte har utvärderats.

- Man gör ett mer gediget arbete med de här undomarna. Men det går att göra ännu bättre, säger Tommy Johansson, verksamhetsledare på IOGT-NTO i Falun.  

Ungdomar som begått brott kan dömas till mellan 20 och 150 timmars ungdomstjänst. Straffet består dels av oavlönat arbete, och dels av en samtalsserie som ska förändra ungdomens kriminella beteende. Hittills i år har 70 dömts till ungdomstjänst, oftast efter misshandelsbrott. Tommy Johansson, som tar emot många av dom här ungdomarna, tycker att påföljden är bra - men inte för alla.

- Pratar man om ungdomar som har utvecklat kriminalitet med stölder, våld och hot. Ofta befinner man sig i gäng. Då tror jag att man måste utveckla det här för att det ska fungera, säger Tommy Johansson.

  • Dömda till ungdomstjänst i Dalarna
    2007: 40
    2008: 87
    2009: 70

Påföljden ska ersätta högre bötesstraff och kortare frihetsberövande. I ungdomstjänst ingår att utföra ett oavlönat arbete på en arbetsplats och att delta i samtal och studiebesök enligt ett program. Ungdomstjänst kan dömas ut tillsammans med en mindre del ungdomsvård. Vid större vårdbehov ska inte ungdomstjänst dömas ut.

För att dömas till ungdomstjänst krävs samtycke från ungdomen. Samtycket innebär att ungdomen säger ja till att ta ansvar för och följa innehållet i ungdomstjänst. Socialtjänsten gör en lämplighetsbedömning innan straffet utdöms, utifrån ungdomens livssituation men också utifrån attityden till ungdomstjänst och dess innehåll.

Johannes Rosendahl
johannes.rosendahl@sr.se