DEN NYA INFLUENSAN

”Olika upplägg för vaccinering”

Runt om i landet har landstingen olika strategier för vaccineringen mot den nya influensan. I Dalarna bedöms många personer tillhöra riskgrupperna och därför tar det tid att vaccinera dem.

Det finns fortfarande några personer i riskgrupperna i Dalarna som inte har vaccinerats än. I andra län har redan allmänheten börjat få sina sprutor.

Enligt smittskyddsläkaren Anders Lindblom handlar skillnaderna om hur uppläggen ser ut när det gäller att kalla patienter.

- Dels kan det bero på vilket datasystem man har, hur man kan hitta patienter. Dels vilken tradition man har, om man jobbar utifrån åldersgrupper eller områdesgrupper, säger Anders Lindblom.

Överenskommelsen i landet är att de i riskgrupperna och sjukvårdspersonalen ska vaccineras först men vem som ingår i de grupperna ser olika ut runt om i landet.

Vaccinationen av barn och ungdomar upp till 20 år har kommit igång i Dalarna den här veckan.

 Under vecka 49 ska allmänheten över 20 år börja få sina sprutor.

- I riskgrupperna är det några kvar, säger Anders Lindblom.

dalanytt@sr.se