ÄLVDALEN

Handikappade fick inte gå ut

Förståndshandikappade på ett gruppboende i Älvdalens kommun har inte fått några promenader på flera månader. En man fick sitta i sin egen urin i flera timmar. Socialnämndens ordförande medger att det inte är acceptabelt.

Förhållandena på gruppboendet upptäcktes vid en inspektion som länsstyrelsen gjorde för några veckor sedan.

– Det är naturligtvis oacceptabelt. Det måste fungera, vi måste ha tillräckligt med resurser för att sådant här inte ska inträffa, säger Gunnar Barke, som är ordförande i socialnämnden i Älvdalen.

På det kommunala gruppboendet Tallbacken i Älvdalen bor sex vuxna förståndshandikappade.

Enheten flyttade i september till nya lokaler och det var efter det som flera av de boende började må sämre. De tappade bland annat i vikt och blev mer aggressiva.

Vid det tillsynsbesök som länsstyrelsen i Dalarna gjorde på Tallbacken för några veckor sedan kom det fram att de boende inte fått komma ut på promenader på flera månader. De har bara fått lufta sig på balkonger, och efter frukost har de fått sitta kvar fram till lunch.

Länsstyrelsens inspektion visade också att en man fick sitta i timmar i nedkissad blöja innan personalen hjälpte honom, skriver Dalarnas Tidningar. Det hela handlar bland annat om personalbrist, säger Gunnar Barke, men också om att enheten nyligen flyttat.

– Dessutom flyttade det hit ytterligare några i mitten av september. Då är det naturligt att det kan bli en del omställningsproblematik.

Borde inte kommunen ha haft en egen kontroll här, där man kunde ha upptäckt det här tidigare?

– Jo, och det är också det som har skett ifrån kommunens sida.

Är det inte viktigare att det inte ens hade kunnat ske?

– Jo, men det kan vi inte göra någonting åt nu, säger Gunnar Barke.

Kommuner i Sverige ska själva följa upp och göra kontroller av sina verksamheter, bland annat genom tillsynsbesök. Enligt Göran Stiernstedt, som är chef för vård- och omsorgsenheten vid Sveriges Kommuner och Landsting, så fungerar det bra på de flesta håll. Men det finns fortfarande en del att göra.

– Det är otroligt svårt att säga, men med en så stor verksamhet så kan man aldrig utesluta att det kan finnas enstaka andra exempel också, säger han.

Hur ser det ut med kommunernas egenkontroll och tillsyn av sådan här verksamhet?

– Jag tror att det kan utvecklas. Just nu befinner sig den här typen av egen kontroll i stark utveckling, enligt min uppfattning.

Men det finns en del att göra?

– Det är fortfarande en hel del att göra.

Hur tror du att det överhuvudtaget har kunnat hända?

– Det är ofta många samverkande förhållanden som bidrar. Det kan vara dålig kommunikation, men utan att säga något om det aktuella fallet så kan det till exempel handla om ledarskapet på en enskild enhet, säger Göran Stiernstedt på Sveriges Kommuner och Landsting.

Älvdalens kommun har efter att missförhållanden upptäcktes nu utökat personalstyrkan på boendet med en och en halv tjänst.


Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se