NATURSKYDDSFÖRENINGEN:

Kritik mot planerade avverkningar

Naturskyddsföreningen kritiserar Stora Enso för att planera att avverka skogar som är värda att skyddas.

Naturskyddsföreningen har ställt ett antal frågor till Stora Enso om 32 skogar som inventerats i Dalarna, Gävleborg och Härjedalen. Föreningen anser att naturskogarn är skyddsvärda.

Stora Enso har svarat att tre av de redan avverkats och att de planerar att hugga ned ytterligare 26 av skogarna.

Det handlar om skogar som Bergvik Skog äger och Stora Enso förvaltar.