ÄLVDALEN

Politiker nöjda med gruppboende

Socialnämnden i Älvdalen besökte igår det gruppboende där det upptäcktes stora brister för några veckor sedan. Nämndens ordförande Gunnar Barke säger att han är nöjd med vad han har fått se.

Både kommunens egen interna tillsyn och ett tillsynsbesök från länsstyrelsen för några veckor sedan har visat att omvårdanden av dom sex förståndshandikappade personer som bor på boendet har brustit.

Bland annat har nattvilan varit för lång och de boende har inte fått gått ut på promenader under en lång period.

Alla är överens om att bristerna beror på att personalstyrkan varit för liten.

Personalgruppen har förstärkts med en och en halv tjänst efter länsstyrelsens kritik.

Socialnämnden besökte gruppboendet igår och nämndens ordförande Gunnar Barke (S) säger att han är nöjd med hur det fungerar där nu.

– Våra boende får en mycket god vård, säger Gunnar Barke.

Under socialnämndens extramöte igår beslutades bland annat att den verksamhetsansvarige på gruppboendet ska se till att de har tillräckligt med personal.

Dessutom planerar nämnden att låta två brukare få flytta tillbaks till sitt tidigare boende i Idre. Båda två vill gärna återvända dit och det skulle innebära att belastningen på personalen skulle minska.

Nämnden ska fortsätta att följa upp situationen på gruppboendet.

dalanytt@sr.se