Kvarnsvedens pappersbruk

Uppskjutna villkor för utsläpp

Miljööverdomstolen skjuter återigen upp frågan om vilka villkor som ska gälla för kväveoxid- och svaveldioxidutsläppen från Kvarnsvedens pappersbruk i Borlänge. Senast den första september nästa år ska Stora Enso redovisa förslag på villkor.