Niorna i Malung-Sälen bäst i länet

Niondeklassarna i Malung-Sälen går ut från grundskolan med de bästa betygen här i Dalarna. Det framgår av statistik från Skolverket. 

Statistiken gäller slutbetygen för våren 2009. Skolverket har bland annat tittat på det genomsnittliga meritvärdet för alla landets kommuner.

Meritvärdet beräknas på de 16 bästa ämnesbetygen i elevens slutbetyg. Högsta möjliga värde är 320 poäng. Genomsnittet för alla landets kommuner är 207,4 poäng. I Dalarna är det niondeklassarna i sju kommuner som når över den nivån.

Det högsta meritvärdet i länet har alltså niondeklassarna i Malung-Sälen, som lyckats prestera  ett genomsnitt på 218,6 poäng. Lägsta meritvärdet hittar man i Vansbro med 197,3.

Gemensamt för alla länets kommuner är att flickornas betygsvärden ligger betydligt högre än pojkarnas.

Malung-Sälen har dessutom den lägsta andelen elver, som inte uppnått målet i ett eller flera ämmnen.

Det är bara 8,5 procent som inte klarat av det i Malung-Sälen mot 23,8 procent i landet som helhet. Högsta andelen i Dalarna har Borlänge, 27,7 procent.

Slutligen om behörighet till gymnasieskolan. I Malung-Sälen har 97,7 procnet av niondeklssarna skaffat sig de behörigheten, jämfört med 88,8 procent i landet som helhet. Tio kommuner i Dalarna har högre andel än riksgneomsnittet.

Mats Åkergården
mats.akergarden@sr.se