Skolan

Brister i skolhälsovården

Vårdförbundet kritiserar skolhäslovården i fyra Dalakommuner.

Skolhälsovården kan inte i flera kommuner i Dalarna garantera en trygg och säker vård på grund av oklarheter i ledning och organisation.

Det menar Vårdförbundet som vill att Socialstyrelsen granskar de kommuner där bristerna är störst.

Bland kommuner som Vårdförbundet hittat oklarheter i märks Borlänge, Hedemora, Malung-Sälen och Rättvik.