Sjukvården

40 lex Sarahanmälningar i Dalarna

Det är stora skillnader på hur många missförhållanden som rapporterats enligt lex Sarah runt om i landet. 

I Dalarna gjordes  40 anmälningar under förra året, medan det i grannlänet Gävleborg gjordes över 100. Det här visar sammanställningar från tio länsstyrelser över landet.

Rapporterna visar att bristande bemötande och tillsyn, men även ekonomiska övergrepp är vanliga orsaker till anmälningarna.

Enligt lex Sarah är den som är anställd inom vården skyldig att anmäla missförhållanden.

dalanytt@sr.se