Borlänge

Lindström (V) stoppade budget

Det blev inte någon ny budget antagen i kommunfullmäktige i Borlänge idag som det var tänkt.

Vänsterpartisten Leif Lindström har påpekat att det hade stridit mot kommunallagen att besluta om budgeten vid dagens fullmäktigemöte eftersom tiden mellan ett budgetbeslut i kommunstyrelsen och i fullmäktige var för kort.

Budgetförslaget måste kunna studeras av allmänhet och organisationer minst en vecka, vilket inte varit möjligt i Borlänge.

Budgetfrågan ströks därför från dagens dagordning. Istället kommer den upp till behandling vid nästa fullmäktigemöte, den 17 december.