Borlänge

Neddragningar oroar vårdpersonal

Tre skyddsombud i Borlänge kräver åtgärder för att trygga en god arbetsmiljö på vårdenheterna Hällsjöhemmet, Utsikten och Gläntan. Det framgår av handlingar till Arbetsmiljöverket.

Enligt skyddsombuden är arbetsbelastningen på personalen redan alltför tung, och nu begär de att en föreslagen neddragning med tio årsarbetare inte genomförs.

Enligt ett nytt förslag, kan kommunen nu tänka sig att dra ned med åtta istället för tio årsanställda.

dalanytt@sr.se