Falun

Medicin gav kraftiga biverkningar

En läkare har till Läkemedelsverket anmält att en ung kvinnlig patient i Falun kan ha drabbats av en allvarlig biverkning av en medicin.

Det gäller ett p-piller, som kan ha lett till blodpropp i lungan hos henne.

Med en allvarlig biverkning menas att den kunnat leda till döden, invalidisering, missbildning eller krävt ytterligare vård.

dalanytt@sr.se