Borlänge

"Islam - självklar del av Sverige"

Det snabbt växande studieförbundet Ibn Rushd höll föreläsningar om Islam i Borlänge idag. Islam har cirka 100 000 troende i Sverige och borde vara en självklar del av vårt land. Men så är det inte, berättade Rima Mouneimne, vice ordförande för Ibn Rushd, norra Sveriges distrikt.

Idag hölls en föreläsning i Borlänge om Islam. Det var det snabbt växande studieförbundet Ibn Rushd som pratade om Islam som en självklar del av Sverige. Rima Mouneimne, som är vice ordförande för norra Sveriges distrikt, menar att i många fall är Islam inte en en självklar del av Sverige.

Studieförbundets rektor Othman Altawalbeh pratade om identitet och hur vi själva ser på varandra för att bättre förstå varandras olikheter.

Han menar att om vi ser på oss själva som att vi har en färdig identitet så bidrar det till motsättningar och rasism.

- Men om man istället ser sig själv med en identitet som hela tiden förändras så att man hela tiden lär sig av sina erfarenheter så förstår vi varandras olikheter bättre, säger Othman Altawalbeh. 

Emma-Karin Björk
emma-karin.bjork@sr.se