Centerpartiet i Gagnef:

Kräver förändring efter sopdebatt

Efter en längre tids debatt om sophanteringen i Gagnef så skickar Centerpartiet i Gagnef nu ett öppet brev till miljöminister Andreas Carlgren.

Centerpartiet i Gagnef föreslår i sitt brev att kommunerna ska få ett större ansvar för hur miljöbalken används.

Bakgrunden är att kommunen har tagit ett beslut utifrån miljöbalken att fastighetsägarna i Gagnef inte får transportera sina egna hushållssopor från exempelvis sitt fäbodställe till bostaden.

Centerpartiet i Gagnef tror att det ökat inflytande från kommunerna skulle det bidra till att miljöbalken blir mer trovärdig hos medborgarna.

dalanytt@sr.se