Stor risk för viltolyckor

Risken för att råka ut för en viltolycka är i Dalarna något större än i landet som helhet. Det framgår av statistik som försäkringsbolaget If tagit fram.

Under fjolåret inträffade i Dalarna 11,4 viltolyckor per 1 000 bilar, mot 10,5 i riket som helhet.

För sjätte året toppar Kronobergs län statistiken. I fjol inträffade där 28,2 viltolycker per 1 000 personbilar.

dalanytt@sr.se