RÄTTVIK

Ungdomsråd i Rättvik får pengar

Rådet för ungdomsfrågor i Rättvik får 50 000 kronor av kommunen. Pengarna är öronmärkta och ungdomarna i rådet får själva bestämma vad pengarna ska användas till.

Rådet startade i höstas och tar upp frågor som rör just dem i kommunen.