Stipendier till Högskolan

Högskolan Dalarna får 112 000 kronor till fältstudier i utvecklingsländer. Det handlar om fyra stipendier som finansieras av SIDA.

Stpendierna ger studenter som tagit 150 högskolepoäng möjlighet till att under minst 8 veckor genomföra ett fältarbete i ett utvecklingsland.