Får pengar till utbytesprojekt

Högskolan i Dalarna har närmare en halv miljon kronor till internationellt arbete under 2010. Pengarna ska på sikt användas till att förbättra undervisningen genom internationella utbyten.

Det är pengar som ska användas för att både lärare och studenter ska arbeta och studera på andra högskolor och universitet utomlands för att på så vis få nya idéer och impulser som kan göra undervisningen på hemmaplan bättre. Det är en tvåårig försöksverksamhet som kommer att permanentas om den ger bra resulutat.

- Internationellt utbyte är viktigt därför att det ger nya idéer som förbättrar undervisningen på hemmaplan, säger Simon Jessen, programutvecklare på Internationella Programkontoret.

Dalanytt
dalanytt@se.se