Högskolan Dalarna störst i landet

Högskolan Dalarna är i dag landets största högskola utan rätt till forskarutbildning. 2009 blev ett rekordår.

Antalet helårsstudenter ökade med över 22 procent och det är en särklassig ökning jämfört med andra lärosäten.

Det totala antalet studeter ökade med drygt 24 procent.

Högskolan Dalarna har i dag närmare 7 400 helårsstudenter och 18 000 studenter totalt.

dalanytt@sr.se