Kronofogden redovisar

Rekordår av obetalda skulder

Långkonjunkturen har medfört att Kronofogden redovisar rekordmånga antal obetalda skulder för 2009. I Dalarna handlar det om en ökning med 18 procent sedan 2008. På den nivån ligger också ökningen i hela landet.

I Dalarna fick Kronofogden förra året in närmare 35 000 ansökningar om betalningsförelägganden. 26 700 gällde privat personer, resten företag och andra juridiska personer.

Det totala antalet obetalda skulder har alltså ökat med 18 procent i Dalarna.

I alla län har det skett i en ökning, störst är den i Skåne med 23 procent, lägst i Västernorrland med 11 procent.

Kommunernas skuldliga

Det är också ganska stora variationer mellan kommunerna. I Dalarna har man haft svårast att betala sina skulder i Orsa. Där handlar det om en ökning med 37 procent, medan de obetalda skulderna i till exempel  Ludvika bara ökat med 4 procent.

Oroande skulder

Lågkonjukturen i kombination med nya typer av krediter ligger till stor del bakom den här utvecklingen.

– Oroande många personer och företag har flera skulder som förfallit till betalning på samma gång, säger rikskronofogden Eva Liedström Adler. Och det försvårar möjligheterna att snabbt komma på fötter igen.

dalanytt@sr.se