Bostadsbyggandet minskade

Bostadsbyggandet minskade kraftigt i Dalarna under år 2009, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån.

Under förra året började man bygga 288 lägenheter i småhus och flerbostadshus här i länet, det är en minskning med 30 procent jämfört med år 2008.

Den minskning som skett gäller såväl småhus som flerfamiljshus.

dalanytt@sr.se