Våldsutsatta kvinnor kan få bidrag

Länsstyrelsen Dalarna har fått drygt 4 miljoner kronor av regeringen för att förbättra arbetet med att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnat våld.

Det här här pengar som kommer att gå till kommuner och frivilliga organisationer, till exempel kvinno- och brottsjourer.

Fram till den 15 april kan bidrag för detta sökas hos Länsstyrelsen.

Dalanytt
dalanytt@sr.se