Vargjakten ska utredas av EU

Vargjakten i Sverige kommer nu att utredas av EU, för att se om den är förenlig med den miljölagstiftning, som finns där.

- Jag har svårt att se att Sverige här uppfyller kraven om skydd av hotade arter, säger Carl Schlyter, som är EU-parlamentariker för Miljöpartiet.

Han tror att Sverige kommer få kritik av EU och kräver att licensjakten på varg stoppas.