Vansbro

Brandstation riskerar miljonvite

Det finns en rad brister i arbetsmiljön på brandstationen i Vansbro. Det konstaterar Arbetsmiljöverket och kräver nu att bristerna åtgärdas före den 1 februari nästa år, annars riskerar kommunen att få betala ett vite på 1,5 miljoner kronor.

Arbetsmiljöverket gjorde redan i juni 2008 en inspektionen av brandstationen. Och vid en uppföljning har man konstaterat att flera av de brister man då upptäckte finns kvar.

Stationen bemannas av både män och kvinnor, men det saknas separata omklädnings - och tvätt- och duschrum för män och kvinnor i anslutning till vagnhallen.

Verket konstaterar också att ventilationen inte är anpassad till den verksamhet som bedrivs.

Och vagnhallen är inte dimensionerad för de fordon och redskap som finns där. Det är trångt mellan fordonen och arbetet i hallen kan därför medföra belastningsskador.

Källarlokalen där ett gammalt pannrum används för fysträning är nedsliten och där finns också ohyra. Det är också något som måste åtgärdas, enligt Arbetsmiljöverket.

Nu pågår ett arbete med att flytta brandstationen men tidsplanen när nya lokaler kan tas i bruk har flyttats fram flera gånger, hävdar Arbetsmiljöverket. Det här gör att verket tycker att det är befogat med ett vitesföreläggande på 1,5 miljoner kronor.