Orsa

Motsätter sig flytt av vargar

Någon inplantering eller flytt av vargar till Orsa bör inte göras. I ett enigt uttalande motsätter sig kommunstyrelsens arbetsutskott detta.

Däremot kan kommunen inte ta något eget beslut om det, eftersom det är en fråga som avgörs på nationell nivå.

Dalanytt
dalanytt@sr.se